Je veilig voelen en emotioneel vrij zijn is een basisvoorwaarde om te leren. Daarom hechten we op de Regenboog waarde aan het – voor sommigen ouderwetse –  ‘Rust, Reinheid en Regelmaat’. We kiezen daarom niet alleen voor een actuele aanpak tegen pestgedrag, maar we besteden ook veel aandacht aan het gezamenlijk opstellen van groepsregels met de kinderen bij de start van het seizoen. Om een veilige leer- en leefomgeving te houden hebben we naast alle activiteiten die een goede sfeer helpen bevorderen ook regels en afspraken over hoe om te gaan met elkaar en onze materialen.

Op deze pagina vindt u dus niet alleen informatie over ons onderwijs, maar ook informatie over hoe we met kinderen willen omgaan en hen verder willen helpen om actieve, sociale en waarbare mensen te worden.