“Leefstijl”

“Leefstijl” heeft in Nederland bekendheid gekregen als programma voor sociaal emotionele vaardigheden. Het omvat een scala van vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico’s inschatten en doelen stellen. Het programma bestaat uit (les)materiaal en trainingen. Op de Regenboog werken we sinds 2003 met “Leefstijl”. We laten ons hier regelmatig in scholen. De laatse teamtraining was in februari 2008.

De missie van Leefstijl: “Leefstijl wil bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen”.

Jaarplanning Leefstijl

18 augustus – 17 oktober 2008: De groep dat zijn wij! (over sfeer in de groep)

BAS-regel(s): Samen spelen is gezellig.

27 oktober – 18 december 2008: Praten & luisteren (over communicatie)

BAS-regel(s): Erover praten is geen klikken / Luisteren naar elkaar

5 januari – 13 februari 2009: Ken je dat gevoel (over gevoelens)

BAS-regel(s): Zorg goed voor elkaar / Geef elkaar complimentjes

23 februari – 9 april 2009: Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)

BAS-regel(s): Eerst vragen dan pas lenen

14 april – 21 mei 2009: Iedereen is anders, allemaal gelijk (over diversiteit)

BAS-regel(s): Iedereen hoort erbij / iedereen is anders en ergens goed in

25 mei – 2 juli 2009: Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)

BAS-regel(s): Zorg goed voor elkaar / Samen houden we de klas en het schoolplein netjes