De medezeggenschapsraad (M.R.) bestaat uit 6 personen. Vanuit het team vormen dhr. J. Postma, mevr. E. Baar en mevr. N. Russchen de vertegenwoordiging. Vanuit de ouders bestaat de vertegenwoordiging uit Dhr. C. Glastra van Loon, Mevr. D. Boerema en Dhr. M. Vogelzang. Het secretariaat is in handen van mevr. E. Baar.