Binnen onze school werken we per 11 mei 2009 met de pestaanpak No Blame.

Concreet gaan we ons richten op oplossingsgerichte technieken bij de aanpak van pesten. Daarbij wordt ingezet op de zogenaamde No Blame aanpak. Hierbij wordt uitgegaan van een ‘steungroep’ van leerlingen die meedenken over hoe zij zelf een rol kunnen spelen en een positieve invloed hebben. Het is een oplossingsgerichte techniek die leerlingen, hoe jong ook, op een positieve manier verantwoordelijk stelt voor hun gedrag. Om het pedagogisch klimaat in een groep te versterken en het (voorkomen van) pesten te laten stoppen is de No Blame aanpak heel succesvol. Het is een mild confronterende aanpak die uitgaat van het principe: niemand is schuldig, maar iedereen is verantwoordelijk. Het is in eerste instantie een curatieve aanpak die echter ook een preventieve uitwerking heeft.

De No blame aanpak gaat uit van 7 stappen:

1.         Gesprek met ‘het slachtoffer’

2.      Gesprek met de steungroep

3.      Het probleem duidelijk maken

4.      De verantwoordelijkheid verdelen

5.      De daders naar ideeën vragen

6.      De verantwoordelijkheid op de daders overdragen

7.      Evaluatie

 

De No Blame aanpak is anders dan gebruikelijk, in de zin dat ‘de schuldvraag’ en ‘straf’ geen deel uit maken van de aanpak. Hoe deze aanpak precies werkt en hoe je als ouder samen met de school een bijdrage kunt leveren wordt door dhr. Bijleveld besproken op de ouderavond op donderdag 23 april van 19.30 tot 21.30 uur. Bij deze nodigen we u graag uit!