Tussen de middagen kunnen de leerlingen op hun eigen locatie (Schoolstraat en Lijnbaan) onder toezicht overblijven in de gemeenschappelijke ruimte van het hoofdgebouw. Helemaal onderaan deze pagina leest u wie er wanneer aanwezig is als overblijfkracht. Klik hier om direct aan te melden.

Tijdsindeling overblijf Schoolstraat:

12.00 – 12.15    buiten spelen

12.15 – 12.30    eten

12.30 – 13.00    buiten of binnen spelen

13.00 – 13.15    groep 2 naar gemeenschapsruimte  en groep 3 t/m 8 naar buiten

Brood en drinken nemen de kinderen zelf mee.

Als kinderen op vaste dagen overblijven hoeft dat natuurlijk niet elke keer gemeld te worden: meldt u dat aan het begin van het schooljaar aan de leerkracht en de overblijfbegeleiders. Als u incidenteel gebruik wilt maken van de overblijfmogelijkheid dan meldt u dat telefonisch bij de op die dag bij de dienstdoende overblijfkracht (zie brief overblijfinformatie), via de website (formulier) of telefonisch bij de administratie. Dit omdat we een goede verdeling van het aantal kinderen en begeleiders noodzakelijk vinden; we streven ernaar per 15 leerlingen een begeleider te hebben. Wilt u van de kinderen van groep 1 t/m 3 van tevoren aan de overblijfmoeders en leerkrachten melden dat uw kind overblijft? U kunt ook digitaal aanmelden. Klik dan hier.

Strippenkaarten:  De kosten voor de overblijfmogelijkheid tussen de middag houden we zo laag mogelijk: we hoeven er niet aan te verdienen, als het maar kostendekkend is. Eén keer overblijven kost nu  € 1,50 met een beloning voor het kopen van grotere kaarten omdat dat veel administratie bespaart.

5 strippen               €  7,50

10 strippen              € 14,00

20 strippen              € 27,00

Het meest voordelig:

40 strippen              € 52,00

Dus: hoe groter de kaart. Hoe lager de gemiddelde prijs.

Kinderend uit  één gezin mogen samen 1 kaart gebruiken.

U kunt het geld voor de kaarten aan uw kind meegeven. Tijdens het fruit-eten rond de pauze kunnen ze dan bij de administratie een nieuwe kaart kopen. U elke ochtend (behalve op woensdag) kaarten kopen bij de administratie.

De kaarten gaan niet mee naar huis; ze blijven op school en per dag tekent de begeleider één strip af.

Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag 8.00 t/m 13.00uur:

mevr. Steenhuis ( 050-3012724)