Op de Regenboog Bedum willen we onze naam eer aan doen: diversiteit en verschillen tussen kinderen Рmaar ook hun ouders en de leerkrachten Рvegen we niet onder het vloerkleed. We benadrukken ze liever vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is. Die uniciteit geeft ons de verantwoordelijkheid aan te sluiten bij al die verschillende kinderen; het inspireert ons ook om kinderen samen te leren leven. Veelkleurig en pluriform! Een geweldige ambitie waar we met energie, passie en plezier aan werken.