Zo kan het ook!

Als ouder wil je graag dat je kind zich goed voelt, voor zichzelf kan zorgen, voor zichzelf opkomt, samen speelt en rekening houdt met anderen. Je hoopt dat je kind voldoende zelfvertrouwen heeft en de uitdaging van het leven aan kan.

Herkent u uw kind in de volgende punten?

  • verlegen en teruggetrokken
  • zich niet goed durven uiten of zichzelf durven laten zien
  • een negatief zelfbeeld
  • tegen dingen opzien
  • moeite met het aangeven van grenzen
  • problemen in de sociale omgang
  • gepest worden

Doel van de training

Het hoofddoel van de training is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen. Ze leren om weerstand te bieden als er druk op ze wordt uitgeoefend.

Voor wie?

De training richt zich op kinderen van 8-12 jaar die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van weerbaarheid. De training is niet geschikt voor kinderen die:

– een te grote individuele (gedrags) problematiek hebben

– te weinig normbesef hebben

– een ontwikkelingsstoornis hebben (ADHD, PDD-Nos etc.);

– acting-outgedrag laten zien.