CBS de Regenboog wil haar naam eer aan doen. Diversiteit tussen kinderen, maar ook de verschillen tussen hun ouders en het personeel, vegen we hier niet onder het vloerkleed. We benadrukken ze liever vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is! En in ons geval – als CBS – een visie die duidelijk op onze  christelijke  identiteit is gebaseerd. Die uniciteit geeft ons de verantwoordelijkheid aan te sluiten bij al die verschillende kinderen; het geeft ook verantwoordelijkheid en inspiratie om kinderen samen te leren leven. Een geweldige uitdaging waar we op de Regenboog met energie, passie en plezier aan werken!