Leerlingenzorg

Drie maal per jaar hebben de interne begeleiders een gesprek met de leerkracht over alle leerlingen in een groep in een zogeheten leerlingenbespreking. In dit gesprek staan leerhouding, gedrag en de toetsresultaten centraal. Ook de mogelijke betekenis (gevolgen) hiervan worden besproken en soms wordt er een handelingsplan gemaakt om uw kind verder te helpen.

Gemaakte afspraken worden vastgelegd. Verder is er vier maal per schooljaar een gesprek tussen interne begeleiding en leerkracht waarin de handelingsplannen geëvalueerd worden. Wanneer de door ons geboden zorg onvoldoende resultaat heeft wordt er samen met u gekeken hoe we u kind zo goed mogelijk kunnen helpen.

Resultaten, onderzoeken en gespreksverslagen worden opgenomen in een persoonlijk dossier van elk kind. U kunt dit dossier ten alle tijden inzien.

Tot slot wordt er maandelijks in het managementteam gesproken over de voortgang van de zorg.

Voor de start van het nieuwe schooljaar is er een overdrachtsgesprek tussen de leerkracht van de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ groep.

GGD

Jeugdgezondheidszorg van de GGD biedt de bezoeker een platform met informatie over de gezondheid van kinderen. Ouders, mensen die werken met kinderen en jongeren zelf kunnen er informatie vinden, over een bonte verzameling aan onderwerpen. Variërend van ‘wat neem ik mee naar school?’ tot ‘wat is eigenlijk krentenbaard?’ Jeugdgezondheidszorg Groningen is een product van GGD Groningen.

De Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Vanaf de basisschoolleeftijd krijgen kinderen te maken met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. In het artikel, dat u hier kunt downloaden, leest u wat de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Groningen u en uw kind te bieden heeft.

Meer informatie op http://jeugdgezondheidszorg.groningen.nl/